Amser supports unpaid carers living in Wales to access personalised, flexible and creative short breaks via grants.

It aims to provide breaks that improve carer resilience and wellbeing and to support the sustainability of the carer’s caring relationship.

Funded by Welsh Government, Amser, Welsh for ‘time’, is part of the Short Breaks Scheme for unpaid carers and aims to enable 30,000 carers to take a break from caring by 2025.

Carers Trust is the National Co-ordinating body for the Short Breaks Scheme across Wales and breaks provided through Amser in Bridgend are delivered locally by a number of organisations, including TuVida. 

There will be a dedicated allocation to support male carers with sport and leisure activities. 

Amser grants can be used for:

  • Overnight/weekend breaks away for carers, for example: spa breaks, theatre breaks, city breaks or countryside lodges.
  • Day trips to support carers and the person they care for, for example: theme parks, zoos, festivals or tourist attractions.
  • Subscriptions/memberships/passes to sport or leisure activities, for example: Netflix, Audible, season tickets, concerts, theatres, or National Trust membership. 

Cymraeg

Mae Amser yn cefnogi gofalwyr di-dâl sy’n byw yng Nghymru i fanteisio ar seibiannau byr hyblyg, creadigol ac wedi’u personoleiddio. Mae’n ceisio darparu seibiannau sy’n gwella gwytnwch a llesiant gofalwyr a chefnogi cynaliadwyedd perthynas ofalu’r gofalydd.

Gydag arian gan Lywodraeth Cymru, mae Amser yn rhan o’r Cynllun Seibiannau Byr ar gyfer gofalwyr di-dâl ac mae’n gobeithio galluogi 30,000 o ofalwyr i gymryd seibiant o ofalu erbyn 2025.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn arwain Amser a’r Cynllun Seibiannau Byr yn genedlaethol ac mae seibiannau a ddarperir drwy Amser yn cael eu trefnu’n lleol gan fudiadau a chanddynt wybodaeth arbenigol am ofalwyr yn eu hardal.


Apply now

Guidance documents (please read before you apply)